ZWEMPARCOURS:


      De deelnemers worden tijdens de zwemproef beveiligd door gebrevetteerde redders en duikers langs de oever

      en in een boot bovendien begeleid één boot met redder elke wave en blijft daarbij in de omgeving van de

      traagste zwemmers de begeleidende boot blijft ver genoeg verwijderd om geen deining te veroorzaken.

      Een EHBO verzorgingspost is voorzien en een ambulance die ter plaatse stand-bye is om eventuele drenkelingen

      snel en accuraat in de hulppost te krijgen een landingsplaats voor Heli-hulp is voorzien.


   FIETSPARCOURS:


      Bepijld met gele fluoriserende pijlen 50 m voor wegverandering, herhaald op het kruispunt zelf het fietsparcours

      is grotendeels autoluw gemaakt door éénrichtingsverkeer in te stellen in de richting dat de deelnemers rijden

      (geen tegenliggend verkeer).

      Daarbij is er signalisatie aangebracht die enerzijds de niet toegelaten rijrichting verbiedt (C1/C3 en C31/1 en

      C31/2) en anderzijds de juiste rijrichting oplegt (D1/2 of F19).

      Op elk kruispunt met een aansluitende weg van waaruit aankomend verkeer mag worden verwacht is een

      signaalgever voorzien.

      Deze signaalgever heeft de wettelijk voorziene driekleurige armband en is voorzien van een bordje C3 om het

      aankomend verkeer tot stilstand te brengen.

      Een fluorescerend vestje is een pluspunt doch geen wettelijke verplichting.

      De eerste fietser wordt voorafgegaan door een motor met rode vlag.

      Vanaf dat moment laat de signaalgever slechts verkeer toe in de toegelaten rijrichting als de afstand tussen 2       deelnemers zodanig is dat het verkeer in alle veiligheid kan invoegen.

      De signaalgever maant de autobestuurders aan tot grote voorzichtigheid. De signaalgevers blijven op de hun

      aangewezen plaats tot na doorrit van de motor met groene vlag die pas vertrekt; nadat de laatste deelnemer

      van de fietsproef het parcours verlaten heeft.

      De signaalgevers dienen om 12u30 op hun plaats te zijn en houden reeds toezicht op naleving van de

      verbodsborden.

      Een controle van een gemotoriseerd politieagent wordt uitgevoerd voor nazicht van aanwezigheid van

      seingevers en signalisatie vooraleer toelating aan de veiligheidsverantwoordelijke gegeven wordt voor de start

      van de zwemproef.

      De signaalgevers krijgen allen een identificatiebadge met vermelding van hun naam en plaats waar ze hun

      dienst moeten uitvoeren.

      Elk incident, ongeval of moeilijkheid moet wordt gemeld aan de verantwoordelijke

      (vb val van deelnemer in bocht – moeilijkheden met autobestuurder – spookrijder in tegenrijrichting enz..)

      die de nodige maatregelen neemt om probleem op te lossen.


   LOOPPARCOURS:


      Bepijld met rood/oranje pijlen.

      Het loopparcours start in de wisselzone in de Lattenklieversstraat.

      Het parcours is 3,200 km en moet 3 X worden afgelegd door de deelnemers.

      Het is de bedoeling dat het loopparcours grotendeels verkeersvrij of verkeersarm is.

      Het loopparcours eindigt op een verhoogd podium op het einde van de Lattenklieversstraat terhoogte van

      zaal Sinjo ons secretariaat voor de wedstrijd.


   VEILIGHEID.

#race_info