WISSELZONE INFORMATIE:


Check in:

De wisselzone is open vanaf 12h00

Controlle:

Er worden enkel fietsen toegelaten in de wisselzone die rond hun kader of zadelpen een bandje hebben waarop het nummer correspondeert met het nummer van het bandje om de pols of het nummer genoteerd op de hand.

De fietsen moeten aan non-draftingnormen voldoen, koersfietsen in goede staat worden toegelaten, zie “Wedstrijd Informatie”.

De fietsen moet verplicht aan de buizen worden gehangen, verboden op eigen steun.

De wisselzone is dicht vanaf 18h00.

De fiets kan pas worden afgehaald door de fietser zelf met tyvekbandje rond de pols NADAT de loper is aangekomen (dit voor de trio’s)!

De wisselzone wordt bewaakt tot 18h00.

Gelieve dus voor die tijd je fiets op te halen.

Nadien gaat de wisselzone dicht en is de triatlon Kallemoeie Beernem niet verantwoordelijk voor de achtergebleven fietsen en persoonlijke sportkleding.


WISSELZONE

De wisselzone is gelegen net naast het kanaal gent-brugge

#parcours